Η Εταιρία

H εταιρία Newsoft είναι μια νέα και καινοτόμα επιχείρηση παραγωγής λογισμικού και παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων της καλύπτουν τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκπαίδευση και συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής και εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού. Επίσης, η Newsoft παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω στον σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων καθώς και υπηρεσίες οργάνωσης, συντονισμού, εποπτείας και εύρυθμης λειτουργίας συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής.

Συνοπτικά, όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν ως εξής:

  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκπαίδευση και συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής όπως custom ERP συστήματα, mobile εφαρμογές, web εφαρμογές, e-shops και web sites, κτλ.

  • Παροχή τεχνικών οδηγιών και καθοδήγησης μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της ορθής χρήσης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων (ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών σε θέματα ακρίβειας, απόδοσης, ευκολοχρησίας, κλπ.),

  • Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων απομακρυσμένα ή (κατόπιν συνεννόησης) με φυσική παρουσία σε τακτά χρονικά διαστήματα και βάσει των αναγκών των χρηστών του πελάτη,

  • Την μεταφορά τεχνογνωσίας (know-how) στους διαχειριστές του πελάτη, για την υποστήριξη και εκπαίδευση των λοιπών χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων,

  • Υπηρεσίες διαχείρισης Social Media.

TOP